เห็ดหน้าฝนทำคนเสียชีวิตมาเยอะแล้ว

ในช่วงฤดูฝนนั้นเหมาะกับการเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ของเห็ด ทำให้มีคนในบางพื้นที่นิยมออกไปเก็บเห็ดมารับประทานกัน วันไหนว่างๆหลังดูหนังเอ็กก็จะออกไปเก็บเห็ด แต่การเก็บเห็ดก็มีอันตรายแฝงอยู่หากเก็บเห็ดที่เป็นพิษ ซึ่งแยกไม่ออกจากเห็ดที่สามารถรับประทานได้ หลายคนมารู้ตัวตอนกลับมาถึงบ้านแล้วนอนดูหนังเอ็กเกิดชักกระตุก อาจทำให้อันตรายถึงแก่ชีวิตได้ถือเป็นเรื่องที่ควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับเห็ดพิษ

ชนิดของเห็ดพิษในประเทศไทย
วันพีชมีหลากหลายชนิดด้วยกัน ที่สำคัญในประเทศไทยนั้นแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มได้แก่
– กลุ่มที่ทำให้เกิดภาวะตับอักเสบเช่นเห็ดระโงกหิน
– กลุ่มที่ทำให้เกิดอาการกล้ามเนื้ออักเสบเช่นเห็ดเหลืองนกขมิ้น ทำให้ปวดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะตอนดูหนังเอ็ก
– กลุ่มที่ทำให้เกิดความผิดปกติกับระบบทางเดินอาหารเช่น เห็ดหัวกรวดครีบเขียว เห็ดแดงน้ำหมาก รู้สึกหายใจติดขัด หรือหายใจไม่ออกเมื่อดูหนังเอ็ก

อาการหลังรับประทานเห็ดพิษ
1. กลุ่มที่ทำให้เกิดภาวะตับอักเสบเรื้อรังรับประทานเห็ดพิษกลุ่มนี้จะไม่มีอาการในระยะแรกแต่จะเริ่มมีอาการเมื่อผ่านไปแล้ว 4.6 ชั่วโมง อาการเริ่มต้นคือจะคลื่นไส้ อาเจียนท้องเสีย และในบางรายจะมีอาการเกิดขึ้นได้ช้ามากกว่า 10 ชั่วโมง หรือข้ามวันไปแล้ว หลังจากมีอาการผ่านไป 2-3 วันการทำงานของตับจะเริ่มแย่ลง ค่าเอนไซม์ในตับจะสูงขึ้นมีภาวะตับอักเสบที่รุนแรงอาจจะตับวายและเสียชีวิตได้
2. กลุ่มที่ทำให้เกิดกล้ามเนื้อสลายอาการเริ่มต้นจากคลื่นไส้อาเจียนและท้องเสียโดยจะมีอาการภายใน 6 ชั่วโมงหลังจากรับประทานเข้าไปจากนั้นจะมีอาการของการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ ดูหนังเอ็กก็เพิ่มอาการเจ็บ ปวดเมื่อยตามตัว มีปัสสาวะสีดำหรือสีโค้ก เนื่องจากมีของเสียในกล้ามเนื้อด้วยออกมาปนอยู่กับปัสสาวะ ในรายที่เป็นมากจะมีเกลือโพแทสเซียมรั่วออกมาจากกล้ามเนื้อมาก จนหัวใจเต้นผิดจังหวะและเสียชีวิตได้ และมีสารไมโอโกลบินในกล้ามเนื้อออกมาทำให้เกิดไตวายร่วมด้วย
3. กลุ่มที่ทำให้เกิดความผิดปกติต่อระบบทางเดินอาหารหลังจากที่รับประทานเข้าไปแล้วจะเกิดความผิดปกติทางระบบอาหาร ได้แก่คลื่นไส้ อาเจียน และท้องเสีย โดยจะมีอาการรวดเร็วภายใน 6 ชั่วโมงหลังรับประทานเข้าไป พิษจากเห็ด กลุ่มนี้จะไม่รบกวนเอาอวัยวะในระบบอื่นๆ ในผู้ที่มีอาการรุนแรงมากจะสามารถเสียชีวิตได้เหมือนกับอาการท้องเสียหรือ อาหารเป็นพิษที่รุนแรง ทำให้ร่างกายขาดน้ำอย่างรุนแรง ส่งผลให้เกิดภาวะช็อคหรือความดันตกและเสียชีวิตได้

ข้อควรปฏิบัติในการรับประทานเห็ด
ไม่ควรเก็บเห็ดมารับประทานเอง ควรเลือกซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้ คือแหล่งที่มีการเพาะเห็ดเอง และรู้ถึงถึงชนิดของเห็ดนั้นแน่ชัด